Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị Tân Ngãi, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long

Ngày 19/10/2017, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 2235 /QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị Tân Ngãi, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỷ lệ 1/2000 tại vị trí lập quy hoạch chi tiết xây dựng Phim trường truyền hình Vĩnh Long, có diện tích khoảng 89.377,8m2; từ đất dịch vụ du lịch sang đất công cộng, xây dựng công trình văn hóa - Phim trường truyền hình Vĩnh Long.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long thực hiện lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Phim trường truyền hình Vĩnh Long theo đúng quy định hiện hành và giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long triển khai các thủ tục về đất đai theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

M.Nguyệt (nguồn QĐ số 2235 /QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan