Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông tin văn bản mới
Dự thảo chương trình phát triển nhà ở của Tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 20/10/2017, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã có văn bản số 1615 về việc đóng góp nội dung dự thảo chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (lần 2) gửi các Sở Ban Ngành tỉnh và UBND các huyện, Thị xã , thành phố.

Sở Xây dựng Vĩnh Long kính đề nghi các Sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Long (chưa có ý kiến góp ý lần 1)  có ý kiến đóng góp cụ thể nội dung dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để hoàn chỉnh nội dung dự thảo trước khi trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Văn bản đóng góp ý kiến gửi về Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long trước ngày 30/10/2017. Đồng thời gửi kèm file qua địa chỉ email vnhyen.sxd@vinhlong.gov.vn.

Sau thời gian nêu trên nếu Quý đơn vị không có ý kiến trả lời thì được xem như thống nhất với dự thảo./.

Xem nội dung các văn bản:

Công văn 1615/SXD-KTTH

Dự thảo chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến 2030

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan