Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Giải quyết cho các Doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

   Ngày 26/9/2017 ông Nguyễn Văn Quang Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3898/UBND-KTN về việc giải quyết cho các doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn tỉnh (kết quả thực hiện Thông báo 71/TB-UBND, ngày 25/8/2017.

Cụ thể:

   - Thời hạn cho thuê đất tại xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, đối với Nhà máy phân bón Cửu Long. Thống nhất chủ trương cho Nhà máy phân bón Cửu Long thuê đất tại xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long đến hết thời hạn 2046 (thời hạn còn lại của hợp đồng thuê đất trước đây), trên nguyên tắc phải đảm bảo cam kết bảo vệ môi trường, không gây ra sự cố môi trường (có cam kết).

- Thời hạn cho thuê đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long, đối với Công ty Công nghiệp Đồng bằng (TNHH). Thống nhất chủ trương cho Công ty Công nghiệp Đồng bằng (TNHH)  thuê đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long đến hết thời hạn 2046 (thời hạn còn lại của hợp đồng thuê đất trước đây).

- Đối với chi bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long (kho vật tư tổng hợp cũ). Chấp thuận chủ trương theo kết quả làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Công ty Cổ phần TWGROUP, nội dung Công ty Cổ phần TWGROUP thống nhất hoàn trả số tiền là 3.657.898.321 đồng (Ba tỷ, sáu trăm năm mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi tám ngàn, ba trăm hai mươi mốt đồng) theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nộp vào ngân sách tỉnh và được tính vào vốn đầu tư của Dự án, là phù hợp theo quy định tại Điểm b, Khoản 5 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, ngày 16/6/2014 của Chính phủ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND đã giao cho Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với: Các sở ngành liên quan; Giám đốc Công ty Công nghiệp Đồng bằng (TNHH); Giám đốc Nhà máy phân bón Cửu Long triển khai các thủ tục cho thuê đất; trình UBND tỉnh quyết định theo đúng quy định hiện hành và thay thế các Công văn trái với văn bản này./.

                                                                                    H.Ngân (nguồn 3898/UBND-KTN)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 18
Tất cả: 34358