Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành Xây dựng nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng

Ngày 20/9/2017 Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BXD về việc phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2017 và kế hoạch 5 năm hướng tới kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 – 29/4/2018).

Theo đó, với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững (từ 02/9/2017 đến 31/3/2018), lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Ngành với những nội dung cụ thể như sau:

Tiếp tục quán triệu sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chính trị trong toàn Ngành nhằm nâng cao nhận thức và vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể; tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (sau đây viết tắt là CBCNVCLĐ) hăng hái thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và Kế hoạch 5 năm của ngành Xây dựng.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Xây dựng theo hướng bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, sáng tạo và quyết liệt hành động, tạo những chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực quản lý của Ngành.

Phát động các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng có nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và ngành Xây dựng. Triển khai phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", phong trào "Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động và tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", nội dung thi đua bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch 5 năm của Ngành.

   Đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong toàn Ngành trên các lĩnh vực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, động viên CBCNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hướng nội dung các phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành./.

                                                                                       H.Ngân (nguồn 04/CT-BXD)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 61
Tất cả: 34306