Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa,nâng cấp hàng rào phân khu và hàng rào bao che, lắp đặt hệ thống camera giám sát của Cơ sở cai nghiện ma tý Vĩnh Long.

Ngày 20/9/2017, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ký ban hành Kết quả thẩm định số 1422/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hàng rào phân khu và hàng rào bao che, lắp đặt hệ thống camera giám sát của Cơ sở cai nghiện ma tý Vĩnh Long.

- Tên công trình: Cải tạo sửa chữa, nâng cấp hàng rào phân khu và hàng rào bao che, lắp đặt hệ thống camera giám sát của Cơ sở cai nghiện ma túy Vĩnh Long.

Giải pháp thiết kế chủ yếu:

            - Hàng rào cải tạo:  Lắp mới hệ thép V40x40x4 khoản cách 1500mm giữ cố định lưới kẽm gai; lắp mới dây kẽm gai mạ kẽm hình dao đường kính cuộn 40cm L=507.6m.

            - Hàng rào xây mới: Móng bê tông cốt thép đặt trên nền gia cố cừ tràm; khung cột bê tông cốt thép đá 10x20; Hàng rào A, B, C xây tường gạch không nung cao 2.6m phía trên quắn kẽm gai. Hàng rào D, E, F hàng rào song sắt vót nhọn đầu, phía dưới xây tường gạch ống XMCL; Toàn bộ diện tích tường, cột hàng rào sơn 03 nước không bả; Các cấu kiện sắt sơn chống sét + sơn dầu 03 nước; Toàn bộ gờ vữa xi măng cấp độ bền B5.

- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV

- Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long;

- Chủ đầu tư: Cơ sở cai nghiện ma túy  Vĩnh Long.

- Nguồn vốn: Kiến thiết thị chính năm  2017.

- Địa điểm xây dựng: Xã Tường Lộc, huyện Tam Bình.

- Hình thức đầu tư: Cải tạo, nâng cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư  trực tiếp quản lý dự án.

- Nhà thầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phát Lam Sơn(TNHH).

- Nhà thầu thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thảo Bình.

Sở Xây dựng thông báo về kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa, nâng cấp hàng rào phân khu và hàng rào bao che, lắp đặt hệ thống camera giám sát - Cơ sở cai nghiện ma túy Vĩnh Long, đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định hiện hành. 

Kết quả thẩm định có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

   Nga(Nguồn 1422/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Lịch công tác [07/08/2018] 

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 27
Tất cả: 34378