Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Tân An Luông.

Ngày 20/9/2017, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ký ban hành Kết quả thẩm định số 1432/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Tân An Luông.

- Tên dự án: Trường Trung học phổ thông Tân An Luông.

Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng để đảm bảo đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phục vụ cho việc học tập khoảng 1.200 học sinh, bao gồm các hạng mục:

- Phần xây dựng: Xây dựng 24 phòng học và phòng học bộ môn (Bao gồm: phòng tin học (02 phòng), phòng ngọai ngữ (01 phòng), phòng thí nghiệm hóa (01 phòng), phòng thí nghiệm sinh (01 phòng), phòng thí nghiệm lý - công nghệ (01 phòng);

+ Xây dựng khối hành chính quản trị - phục vụ học tập (bao gồm hội trường);

+ Xây dựng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Nhà để xe học sinh học sinh; Nhà xe giáo viên, công nhân viên; Nhà bảo vệ; Cổng+hàng rào; Sân đường nội bộ, đường chạy thể dục thể thao; Hồ nước ngầm ; San lấp mặt bằng; hệ thống điện; hệ thống cấp thoát nước; Hệ thống phòng cháy chữa cháy và chóng sét; Trạm biến áp; cây xanh, thảm cỏ;

- Phần thiết bị: Đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập

- Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình Dân dụng, cấp III.

- Người quyết định đầu tư: Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Tên Chủ đầu tư và các thông tin để liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long; Địa chỉ liên hệ: Số 88, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long; Điện thoại số: 070.383.4837.

- Địa điểm xây dựng: Ấp 8, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2022.

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: Thiết kế áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn của Việt Nam.

- Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thuận Thảo.

 Sở Xây dựng thông báo về kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Tân An Luông, đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Kết quả thẩm định có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

Nga (Nguồn 1432/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Lịch công tác [07/08/2018] 

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 34
Tất cả: 34291