Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Điều chỉnh chủ trương đầu tư sửa chữa công trình Chùa Cũ; Hạng mục: Trùng tu Tăng Xá.

Ngày 18/9/2017, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2004/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư sửa chữa công trình Chùa Cũ; Hạng mục: Trùng tu Tăng Xá.         

Chủ trương điều chỉnh cụ thể như sau:    

- Điều chỉnh quy mô đầu tư là: Trùng tu, phục hồi Tăng xá; thay cho quy mô đầu tư đã phê duyệt là: Sửa chữa cải tạo các khối nhà, hệ thống điện sinh hoạt, ống ngầm phòng cháy chữa cháy.

- Hình thức đầu tư: Xây mới Tăng xá Chùa Cũ.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Ban Quản lý di tích và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tuấn (Nguồn 2004/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 24
Tất cả: 34380