Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Quyết định công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình

Ngày 20/9/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 964/QĐ-BXD Công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo và sử dụng vào việc quy đổi chi phí đầu tư xây dựng, nêu rõ:

- Quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình là quy đổi các khoản mục chi phí đầu tư được quyết toán, gồm: bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); xây dựng; thiết bị; quản lý dự án; tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác đã thực hiện về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng để xác định giá trị tài sản mới tăng hình thành qua đầu tư và làm cơ sở quyết toán dự án hoàn thành.

- Thực hiện quy đổi dự án, công trình thực hiện thi công xây dựng với thời gian lớn hơn 02 năm (từ ngày bắt đầu thi công xây dựng đến ngày nghiệm thu hoàn thành).

- Chủ đầu tư căn cứ theo hình thức thực hiện dự án, hình thức giá hợp đồng của các gói thầu xây dựng để lựa chọn phương pháp quy đổi chi phí theo hướng dẫn tại Quyết định này cho phù hợp với dự án đầu tư xây dựng.

- Quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình là tính đúng, tính đủ các yếu tố ảnh hưởng, phù hợp với mặt bằng giá thị trường và các quy định của nhà nước tại thời điểm bàn giao. Trường hợp giá trị sau khi quy đổi nhỏ hơn giá trị đầu tư đã thực hiện được quyết toán thì sử dụng giá trị quyết toán chi phí đầu tư là giá trị quy đổi.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/9/2017. Quyết định này thay thế Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 22/12/2010 của Bộ Xây dựng./.

 

M.Nguyệt (nguồn QĐ số 964/QĐ-BXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 29
Tất cả: 34346