Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường 9, thành phố Vĩnh Long

Ngày 22/9/2017, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết định số 2064/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường 9, thành phố Vĩnh Long, tại vị trí khu đất Công ty cổ phần đầu tư Bệnh viện Xuyên Á đã chuyển nhượng, diện tích 3.533,2m², liền với dự án Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đang triển khai xây dựng, theo quy hoạch được duyệt từ đất cây xanh điều chỉnh thành đất y tế, để xây dựng một số hạng mục công trình phụ trợ cho Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long.

   Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng,  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 9, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Bệnh viện Xuyên Á, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

   Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

T.Trang (nguồn QĐ 2064/QD-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 31
Tất cả: 34287