Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Công ty Cổ phần khoai lang Nhật Thành chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện Bình Tân

Ngày 18/9/2017, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt công văn số 3881/UBND-KTN  Chấp thuận chủ trương Công ty cổ phần khoai lang Nhật Thành, chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Thành Đông, huyện Bình Tân để đầu tư xây dựng kho tạm trữ khoai lang; thuộc thửa đất số 1268, diện tích 2.806,8m2 (trong đó có 1.413,7m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông đường bộ - công trình cầu), tờ bản đồ số 6, loại đất ở nông thôn và trồng cây lâu năm, tại xã Thành Đông, huyện Bình Tân; trên nguyên tắc phải đảm bảo phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định, trước khi trình UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án./.

T.Trang (nguồn CV 3881/UBND-KTN)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 15
Tất cả: 34361