Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Đề án thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 20/9/2017 UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 2045/QĐ-UBND ban hành Đề án thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017- 2020.

Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Long tập trung nguồn lực và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc và vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn; Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và nhiều chương trình, chính sách dân tộc được tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt đạt  được những kết quả quan trọng; góp phần làm thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số, tạo điều kiện phát triển bình đẳng giữa các dân tộc, củng cố được niềm tin của nhân dân trong vùng dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc nói riêng đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tuy kết quả đạt được, nhưng chưa thực sự bền vững; tỷ lệ hộ tái nghèo và phát sinh nghèo trong vùng dân tộc thiểu số vẫn còn ở mức cao; đặc biệt là tại các xã, ấp vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn khá nhiều hộ nghèo, đời sống rất khó khăn, mà phần đông là hộ nghèo dân tộc thiểu số, sống chủ yếu bằng nghề làm thuê, mướn theo mùa vụ, thu nhập bấp bênh; không có đất ở, thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất, nhà ở tạm bợ, thiếu nước sinh hoạt.

Với  điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, nên Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tạo điều kiện quan trọng giúp tỉnh Vĩnh Long giải quyết thực trạng khó khăn, bức xúc trong vùng dân tộc thiểu số hiện nay. Để đánh giá đúng đắn nhu cầu và tổ chức triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh được đồng bộ, đúng theo quy định và mang lại hiệu quả thiết thực; tạo cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo các xã, ấp đặc biệt khó khăn của tỉnh tiếp cận đầy đủ, kịp thời các nội dung hỗ trợ của chính sách, cải thiện cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Do đó, việc xây dựng và ban hành "Đề án thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 – 2020" là thật cần thiết.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

                                                                                       H. Ngân (nguồn 2045/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 34
Tất cả: 34355