Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Ngày 13/9/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BXD về tăng cường công tác qủa lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Qua đó Bộ Xây dựng chỉ đạo tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng như sau:

- Nghiên cứu, cập nhật nội dung được quy định trong Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và Thông tư số 06/2017/TT-BXD để triển khai áp dụng.

- Rà soát, chấn chỉnh các hoạt động của phòng thí nghiệm. Nghiêm túc thực hiện các hoạt động thử nghiệm theo đúng phạm vi được cấp trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Kiểm soát chặt chẽ quá trình thử nghiệm, cung cấp các số liệu thử nghiệm trung thực, khách quan.

- Khẩn trương triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống tổ chức, quản lý chất lượng và kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005.

- Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP. Thời gian thực hiện chậm nhất đến 01/7/2019 nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Cập nhật thông tin phòng thí nghiệm do mình quản lý vào hệ thống quản lý trực tuyến tại địa chỉ http://las.xaydung.gov.vn/. Thời hạn thực hiện đến hết ngày 30/12/2017 để thống nhất quản lý./.

M.Nguyệt (nguồn CT số 03/CT-BXD)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 17
Tất cả: 38026