Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Phù Ly, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh.

Ngày 13/9/2017, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã  ký ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Phù Ly, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh.

Cụ thể điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu một số gói thầu như sau:

Các gói thầu dịch vụ tư vấn: Gói số 5: Giám sát cung ứng, lắp đặt thiết bị các gói thầu MSHH, thiết bị số 1, 2, 3, 4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Quý 1 năm 2018, nay điều chỉnh Quý 4/2017; Gói số 8: Thẩm định giá thiết bị. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Quý 1 năm 2018, nay điều chỉnh Quý 3/2017

Các gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị: Gói số 1: Thiết bị đồ gỗ, sắt, inox,…; Gói số 2: Thiết bị điện, điện tử; Gói số 3: Thiết bị sách. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Quý 1 năm 2018, nay điều chỉnh Quý 4/2017

Các gói thầu xây lắp: Gói số 1: Trồng cây xanh; Gói số 3: Hệ thống điện ngoại vi + trạm biến áp. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Quý 1 năm 2018, nay điều chỉnh Quý 4/2017. Gói số 2: Hệ thông PCCC, chống sét. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Quý 4 năm 2017, nay điều chỉnh Quý 3/2017.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổ chức thực hiện:Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.       

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tuấn (Nguồn 1982/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 15
Tất cả: 34270