Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Kiện toàn Ban điều phối chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Ngày 31/8/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 911/QĐ-BXD kiện toàn Ban điều phối chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 gồm các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

3. Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên;

4. Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên;

6. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên;

 

7. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội - Ủy viên.

10. Ông Ngô Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn - Ủy viên;

Cơ quan thường trực của Ban điều phối là Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Bộ Xây dựng. Ban điều phối có Tổ giúp việc do Trưởng ban điều phối quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1110/QĐ-BXD ngày 24/10/2016  của Bộ Xây dựng về việc kiện toàn Ban điều phối chương trình hỗ trợ người nghèo về nhà ở./.

 

Hải Yến  (nguồn 911/QĐ-BXD).

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 16
Tất cả: 34275