Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng "Đề án thành lập thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân và nâng cấp 04 xã để thành lập 04 phường thuộc thành phố Vĩnh Long"

Ngày 12/9/2017, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Quyết định số 1966/QĐ-UBND Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng "Đề án thành lập thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân và nâng cấp 04 xã (Trường An,Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội) để thành lập 04 phường thuộc thành phố Vĩnh Long năm 2017 - 2018", gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông  Nguyễn văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban;

2. Ông  Trần Công Hiếu, Giám đốc Sở Nội vụ – Phó Trưởng ban;

            * Các Ủy viên Ban chỉ đạo:

3. Mời ông Nguyễn Hữu Trí, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;

4. Ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Xây dựng;

5. Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư;

6. Bà Lê Thị Nhung, Giám đốc Sở Tài chính;

7. Bà Nguyễn Thị Thùy Nhiên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

8. Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long.

9. Ông Lê Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân.

10. Ông Phạm Thanh Tùng, Trưởng phòng XDCQ và CTTN, Sở Nội vụ, kiêm Thư ký.

Theo đó, Phó Chủ tịch tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

                                                                                   T.Trang (nguồn 1966/QĐ-UBND).

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 32
Tất cả: 34350