Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Cụm công nghiệp Phú An - xã Phú thịnh - huyện Tam Bình

Ngày 24/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Cụm công nghiệp Phú An - xã Phú thịnh - huyện Tam Bình.

Theo đó phê duyệt điều chỉnh cục bộ chức năng quy hoạch Cụm công nghiệp Phú An - xã Phú thịnh - huyện Tam Bình cụ thể nội dung sau:

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Cụm công nghiệp Phú An tại vị trí khu đất do Công ty Cổ phần Nam MEKONG đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất có diện tích 26.212,4m2, từ chức năng đất giao thông, đất trung tâm điều hành, đất cây xanh và đất hiện trạng chỉnh trang cải tạo sang chức năng đất công nghiệp để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng của công ty.

- Tại vị trí đất do Công ty TNHH MTV bột mì Đại Nam đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đang chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy bột gạo Đại Nam quy mô 13.896,4m2; điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại vị trí này từ chức năng đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh và đất hiện trạng chỉnh trang cải tạo sang chức năng đất công nghiệp để cho công ty triển khai thực hiện dự án phù hợp theo quy định.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Tam Bình và Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của Sở, Ngành chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện nội dung điều chỉnh quy hoạch được duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, triển khai các thủ tục về đất đai và công khai quy hoạch được điều chỉnh theo đúng quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

M.Nguyệt (nguồn QĐ số 1629/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 42
Tất cả: 34296