Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông tin văn bản mới
Nghị quyết thông qua bản giá đất Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ ,tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó giá đất khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, toàn khu có đơn giá là 102.000 đồng/m 2, loại đất: đất khu công nghiệp (SKK).

Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện việc ban hành "Bảng giá đất của Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long" theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết./.                                                                                                                                   

Hải Yến ( nguồn NQ68/NQ-HĐND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 33
Tất cả: 34290