Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư.

Thời gian vừa qua, nhiều công trình nhà ở tái định cư trên cả nước mới được đưa vào sử dụng đã xuất hiện tình trạng xuống cấp nhanh chóng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cư dân. Các biểu hiện cụ thể là: vật liệu hoàn thiện xuống cấp nhanh chóng, thấm dột khu vệ sinh hoặc tường ngoài nhà, thang máy hư hỏng, hệ thống PCCC không đảm bảo khả năng hoạt động thường xuyên, liên tục,...; hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà chưa được đầu tư đồng bộ, chất lượng không đảm bảo.

            Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do: Nhà tái định cư và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà không được đầu tư đồng bộ, chất lượng hoàn thiện chưa đạt yêu cầu. Công tác bảo trì, quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng chưa tuân thủ các quy định tại Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn;...

            Để khắc phục những tồn tại và tăng cường hơn nữa công tác quản lý chất lượng, công tác bảo trì và đảm bảo an toàn cho người dân hiện đang sinh sống trong các nhà tái định cư; Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

            - Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương để bố trí quỹ đất và kinh phí đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư trên địa bàn, bảo đảm nguyên tắc các hộ gia đình, các cá nhân được bố trí nhà tái định cư có điều kiện ở, sinh hoạt tốt hoặc tương đương với nơi ở cũ, có hệ thống hạ tầng, kỹ thuật đồng bộ;

            - Các chủ đầu tư  công trình nhà tái định cư cùng với các chủ thể tham gia xây dựng công trình tổ chức quản lý chặt chẽ chất lượng khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình. Lựa chọn các tổ chức cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tham gia xây dựng nhà ở tái định cư; tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình nhà tái định cư tuân thủ quy định của phát luật; công trình chỉ được đưa vào sử dụng khi đáp ứng được các yêu cầu thiết kế, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng. Lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình.

            Ngoài ra, Bộ Xây dựng còn yêu cầu các chủ sở hữu, chủ quản lý khai thác sử dụng nhà tái định cư lập và phê duyệt quy định bảo trì công trình (nếu chưa thực hiện); lập quỹ bảo trì và quản lý việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác bảo trì công trình theo đúng quy định pháp luật về nhà ở có liên quan; tổ chức bảo trì công trình theo quy trình bảo trì đã được lập và phê duyệt.

            Chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan tăng cường kiểm tra công tác quản lý vận hành và bảo trì nhà tái định cư; xử lý nghiêm các vi phạm về chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng nhà ở tái định cư theo quy định. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý vận hành và bảo trìn nhà tái định cư ( nhất là đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường); Hướng dẫn kiểm tra và hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc duy tu, sữa chữa đối với các nhà tái định cư đã xuống cấp nghiêm trọng về chất lượng. Xử lý nghiêm các chủ đầu tư và chủ sở hữu, chủ quản lý khai thác, sử dụng công trình vi phạm quy định về quản lý và bảo trì đối với nhà tái định cư. Tổ chức thông tin tuyên truyền để người dân ý thức trong việc sử dụng nhà tái định cư cũng như công tác bảo trình, vận hành nhà tái định cư./.

                                                                                              Hải Yến ( nguồn CV 1742/BXD-GD)              

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 26
Tất cả: 37987