Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Công ty TNHH MTV Hữu Thuấn chuyển nhượng toàn bộ Dự án xây dựng nhà ở xã hội, tại Khu công nghiệp Hòa Phú.

Theo đó, Công ty  TNHH MTV Hữu Thuấn chuyển nhượng Dự án cho Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp xây dựng Hồng Trung tiếp tục thực hiện Dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Phú theo đúng quy hoạch đã được Nhà nước phê duyệt.

Đồng thời, hủy công văn số 2227/UBND –KTN ngày 28/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển nhượng Dự án nhà ở xã hội KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Giám đốc các Sở ngành liên quan và Giám đốc các Doanh nghiệp; Công ty TNHH MTV Hữu Thuấn, Doanh nghiệp Xí nghiệp tư nhân Xây dựng Hồng Trung triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.      

 

                                                                                Hải Yến (nguồn CV 2837/UBND-KTN)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 22
Tất cả: 37984