Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Phê duyệt Dự toán xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa khu vực Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; Hạng mục: Máy phát điện dự phòng, thiết bị điện - điện tử, thang máy.

- Tên công trình: Bệnh viện đa khoa khu vực Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Hạng mục: Máy phát điện dự phòng 165KVA, thiết bị điện - điện tử, thang máy.

- Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa khu vực Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

- Chủ đầu tư: Sở Y tế.

- Địa điểm xây dựng: Xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

- Nhà thầu thẩm tra dự toán: Công ty TNHH tư vấn giám sát quản lý dự án xây dựng Vĩnh Long.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước.

- Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư (Sở Y tế) triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nga(Nguồn 1355/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 114
Hôm nay: 1853
Trong tuần: 18326
Trong tháng: 85745
Tất cả: 11152957