Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Điều chỉnh Quyết định số 2234/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy, Khối Đảng, Đoàn thể huyện Trà Ôn.

Điều chỉnh đầu dòng thứ nhất tại Khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 2234/QĐ-UBND về diện tích sàn xây dựng là 1.617 m2 thay cho diện tích sàn xây dựng đã được duyệt là 1.374 m2.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2234/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nga(Nguồn 1423/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 85
Hôm nay: 1809
Trong tuần: 18282
Trong tháng: 85701
Tất cả: 11152913