Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu Ông Nam, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình

- Tên dự án: Cầu Ông Nam, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình.   

- Nội dung và quy mô đầu tư: Cầu bê tông cốt thép, bề rộng mặt cầu 5,8m (trong đó bề rộng mặt cầu thông xe là 5,2m, chiều dài cầu khoảng 45m, tải trong 10 tấn. Ngoài ra, công trình còn đầu tư các hạng mục (đường vào cầu, đường dân sinh,..).

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình.

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Địa điểm: Ấp 3, xã Hoà Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

- Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước (Ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây dựng; Phần còn lại sử dụng vốn ngân sách huyện Tam Bình).

- Tiến độ thực hiện: Năm 2018 - 2020. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.     

- Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Tam Bình, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.    

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nga(Nguồn 1321/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 60
Hôm nay: 1774
Trong tuần: 18247
Trong tháng: 85666
Tất cả: 11152878