Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc và Hội nghị Tỉnh ủy Vĩnh Long

- Tên dự án: Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc và Hội nghị Tỉnh ủy Vĩnh Long. 

- Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Trụ sở làm việc và Hội nghị Tỉnh ủy (01 tầng bán hầm, 02 tầng lầu). Diện tích xây dựng: 900m2.Tổng diện tích sàn xây dựng: 3.200m2. Trong đó: Tầng bán hầm: Diện tích sàn 900m2, gồm: khu vực để ô tô, xe máy, phòng kho, tạp vụ, nhà vệ sinh,.... Tầng 01: Diện tích sàn 900m2, gồm: phòng họp Ban Thường vụ, phòng tiếp khách, phòng chuẩn bị, hành lang,...Tầng 02: Diện tích sàn 1.400m2, gồm: phòng họp Ban chấp hành, phòng họp trực tuyến, phòng chuẩn bị, hành lang,...

- Hạ tầng phụ trợ: Nhà cầu nối: 180m2. Cầu vượt: 72m2,...

- Các hạng mục cải tạo: Nhà làm việc Khối nội chính: 450m2. Hai (02) sân Tennis: 2.400m2. Tường rào: 1.800m2.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.  

- Tổ chức tư vấn lập dự án: Công tư Tư vấn Thiết kế Xây dựng Minh Hiền (TNHH). 

- Chủ nhiệm lập dự án: KTS. Lê Văn Hiến.

- Địa điểm xây dựng: Số 166/3b, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (khu đất trong khuôn viên Tỉnh ủy Vĩnh Long).

- Nhóm dự án: Nhóm B.

- Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

- Hình thức đầu tư: Cải tạo, mở rộng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh. Dự kiến bố trí vốn thực hiện dự án từ năm 2018, mức vốn bố trí hàng năm chiếm tỷ lệ 25% trên tổng mức đầu tư dự án (năm 2017 đã bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư).

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2021.

- Tổ chức thực hiện:Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long) triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và chủ đầu tư thực hiện đúng theo nội dung Công văn số 771/SXD-QLXD, ngày 26/5/2017 của Sở Xây dựng.

- Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nga(Nguồn 1343/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 108
Hôm nay: 1845
Trong tuần: 18318
Trong tháng: 85737
Tất cả: 11152949