Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học cấp 2-3 Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

- Tên dự án: Trường Trung học cấp 2-3 Thanh Bình, huyện Vũng Liêm.

- Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Quy mô đầu tư: 1.550 học sinh.

 Nội dung đầu tư chính: Xây dựng 24 phòng học: 2.628m2; Xây dựng khối hành chính quản trị - phục vụ học tập và phòng học bộ môn: 2.402m2 (bao gồm hội trường kết hợp làm phòng đa chức năng: 543m2); Xây dựng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Nhà để xe học sinh; Nhà xe giáo viên, công nhân viên; Nhà bảo vệ; Cổng + Hàng rào; Sân đường nội bộ, đường chạy TDTT; Hồ nước ngầm; San lấp mặt bằng; Hệ thống điện; Hệ thống cấp, thoát nước; Hệ thống PCCC và chống sét; Trạm biến áp; cây xanh, thảm cỏ; ... 

 - Phần thiết bị: Đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập (trừ phần thiết bị hiện có còn sử dụng được, đề nghị chủ đầu tư trong quá trình lập dự án cần thống kê danh mục và số lượng thiết bị hiện có còn sử dụng được để tái sử dụng lại, tránh đầu tư trùng lắp, gây lãng phí).

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.  

- Tổ chức tư vấn lập dự án và thiết kế cơ sở: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thuận Thảo.

- Chủ nhiệm lập dự án: KTS. Đinh Thái Bình.

- Địa điểm xây dựng: Ấp Thanh Lương, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm.

- Diện tích sử dụng đất: 17.220,05m2.

- Nhóm dự án: Nhóm B.

- Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

- Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước (ngân sách tỉnh).

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 – 2022.

Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long) triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và chủ đầu tư thực hiện đúng theo nội dung Công văn số 539/SXD-QLXD, ngày 20/4/2017 của Sở Xây dựng.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nga(Nguồn 1299/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 58
Hôm nay: 1771
Trong tuần: 18244
Trong tháng: 85663
Tất cả: 11152875