Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Mở rộng Bia truyền thống Công an tỉnh Vĩnh Long.

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Mở rộng Bia truyền thống Công an tỉnh Vĩnh Long, cụ thể tại Khoản 4; Khoản 8, Điều 1 của Quyết định số 2524/QĐ-UBND, ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh, như sau:    

-  Điều chỉnh nội dung và quy mô đầu tư (Khoản 4, Điều 1)Tại Quyết định Điều chỉnh, bổ sung

Nhà tưởng niệm 81m2, hàng rào, đan sân, hệ thống chiếu sáng, cây xanh.    Nhà tưởng niệm 81m2, nhà trưng bày 100m2, phù điêu, lát gạch sân đường - vĩa hè 720m2, hàng rào, đan sân, điều chỉnh tăng quy mô hệ thống chiếu sáng, cây xanh.

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư (Khoản 8, Điều 1): Tại Quyết định       Điều chỉnh1.007.000.000 đồng.  2.327.032.000 đồng

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2524/QĐ-UBND, ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Tam Bình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nga(Nguồn 1260/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 55
Hôm nay: 1768
Trong tuần: 18241
Trong tháng: 85660
Tất cả: 11152872