Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

- Đối với các nhà thầu thi công xây dựng: Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình quy định tại Điều 4 Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng và tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Đối với chủ đầu tư: Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2017/TT-BXD.

- Đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn: Chủ động rà soát và có kế hoạch bổ sung các điều kiện cần thiết về kiểm định viên, trang thiết bị phục vụ kiểm định để thực hiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Thông tư 04/2017/TT-BXD; Tuân thủ các yêu cầu của quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn, đảmbảo kết quả chính xác, khách quan và chỉ cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định sau khi máy, thiết bị, vật tư đã đáp ứng được các điều kiện về kiểm định kỹ thuật an toàn; Thực hiện báo cáo về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn theo yêu cầu tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chuyên môn về xây dựng: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình nhằm nâng caonhận thức của các chủ thể tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình; Tăng cường kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 8 Thông tư 04/2017/TT-BXD, thông

báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công

trình phải có nội dung đánh giá về an toàn lao động; Xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm quy định của pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; cương quyết dừng thi công, dừng sử dụng máy, thiết bị khi phát hiện vi phạm về an toàn lao động; Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng

chuyên ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phân công, phân cấp thực hiện các trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công

xây dựng công trình trên địa bàn./.

                                                            Hải Yến (Nguồn: Chỉ thị số 02/CT-BXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 110
Hôm nay: 1848
Trong tuần: 18321
Trong tháng: 85740
Tất cả: 11152952