Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Hội nghị sơ kết ngành xây dựng 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 20/7/2017, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị sơ kết ngành xây dựng 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.

            Ông Đoàn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Cùng đến dự có Đại diện Lãnh đạo UBND; phòng Kinh tế hạ tầng; phòng Quản lý đô thị; các BQL dự án đầu tư XD các huyện, thị xã, thành phố và Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc Sở Xây dựng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành Xây dựng tập trung thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước như: soạn thảo văn bản QPPL cụ thể hóa theo hướng tăng mạnh phân cấp cho các địa phương; cải cách thủ tục hành chính; các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị đạt khá; giải ngân vốn XDCB cao hơn so cùng kỳ; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, tiếp tục hoàn thành mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 2, quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn, phát triển nhà ở xã hội, trật tự xây dựng, hỗ trợ tháo gở khó khăn cho các DN hoạt động xây dựng.

Công tác quản lý quy hoạch đã được chính quyền địa phương các cấp tập trung, duy trì thực hiện nghiêm các quy định của Pháp luật về quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị, từng bước tiến hành lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục dần tình trạng mất mỹ quan đô thị, chỉnh trang cảnh quan đô thị, tạo bộ mặt khang trang, sáng xanh sạch đẹp cho đô thị.

Các địa phương tăng cường công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt; đồng thời, tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát; tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn để công tác xây dựng phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng đã được Sở Xây dựng tập trung thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao. Được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của UBND tỉnh; sự hợp tác của các chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan, sự phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Sở đã đạt được kết quả như: Hoàn thành tốt công tác thẩm định dự án, thiết kế cở sở, Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình; đảm bảo các hồ sơ sau thẩm định đạt yêu cầu, rút ngắn thời gian thẩm định; không có hồ sơ trễ hẹn; tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư triển khai trình tự đầu tư xây dựng theo quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn XDCB.

Thực hiện quy định của UBND tỉnh về cấp phép xây dựng có những điểm mới như: quy định chặt chẽ về trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan cấp phép, các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng; rút ngắn thời gian cấp phép theo quy định.

            Đại diện Lãnh đạo Sở ông Đoàn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở, đã tiếp thu, trả lời các ý kiến đóng góp cũng như cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

            Kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến đề xuất Chính phủ phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng bổ sung các dự án thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 2 (2016-2020) các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; trong đó tỉnh Vĩnh Long gồm 07 dự án xây dựng cụm, tuyến dân cư và 03 dự án đắp bờ bao khu dân cư có sẵn.

            Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, tập trung các nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị để thu hút dân cư, tăng tỷ lệ đô thị hóa, đặc biệt đối với 02 đô thị là thành phố Vĩnh Long và thị xã Bình Minh (theo Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Long về nâng cấp, phát triển đô thị thành phố Vĩnh Long đạt đô thị loại II và thị xã Bình Minh đạt đô thị loại III vào năm 2020).

Thực hiện phương châm "đổi đất lấy công trình", tỉnh đang kêu gọi thu hút các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng, bảo đảm lợi ích thỏa đáng của nhà đầu tư và xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư theo các hình thức PPP, BT, BOT,... kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát thực trạng sử dụng đất công trên địa bàn, thu hồi những phần đất sử dụng lãng phí (nếu có) để bổ sung quỹ đất cho Chương trình chỉnh trang phát triển đô thị trên địa bàn các địa phương./.

                                                                                                            N.T.Tường

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan