Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Giải quyết khiếu nại tố cáo
Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung như sau:

- Tập trung kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, yêu cầu đã có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật còn tồn đọng, chưa tổ chức thực hiện được.

- Sớm đưa ra xem xét, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền. Đối với những vụ việc phức tạp, khó khăn thì tổ chức họp Hội đồng tư vấn (Ban giải quyết khiếu tố) để trao đổi, bàn bạc đi đến thống nhất hướng giải quyết; cần thiết, nên mời Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành liên quan tham dự để hỗ trợ nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc, không để tồn đọng, kéo dài.

- Khẩn trương thẩm tra, xác minh, đề xuất hướng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh khi được giao.

- Tập trung kiểm tra, rà soát, sớm đưa ra xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở ngành.

Trong quá trình giải quyết, nếu các sở ngành gặp khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật thì có văn bản xin ý kiến bộ ngành liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc, không để tồn đọng, kéo dài./.

                                                                                                H.Ngân (nguồn 11/CT-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan