Liên kết web

Hình liên kết

    

Văn bản QPPL

Số Văn bản Cơ quan ban hành Trích dẫn Thể loại Ngày ban hành
2840/UBND-KTN UBND tỉnh V/v thống nhất kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội xã Hòa Phú, huyện Long Hồ Công văn 09/8/2016
64/QĐ-SXD Sở Xây dựng Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Quyết định 31/3/2016
1573a/TB-SXD Sở Xây dựng Công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Đợt 11) Thông báo 31/8/2016
1402/QĐ-TTg Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 Quyết định 13/7/2016
207/QĐ-SXD Sở Xây dựng V/v Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, tháng 05 tháng 06 và Quí 2 năm 2016 Quyết định 13/7/2016
1237/TB-SXD Sở Xây dựng V/v tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Thông báo 13/7/2016
19/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở Thông tư 30/6/2016
20/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI Thông tư 30/6/2016
21/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ Thông tư 30/6/2016
158/QĐ-SXD Sở Xây dựng V/v Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02 tháng 03 và Quí 1 năm 2016 Quyết định 20/6/2016
20/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Ban hành Quy định trình tự đăng ký và lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Quyết định 14/6/2016
05/2016/TT-BNV Bộ Nội vụ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI Thông tư 10/6/2016
969/BC-SXD Sở Xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016 Báo cáo 06/6/2016
52/QĐ-SXD Sở Xây dựng Về việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng Quyết định 30/3/2016
41/QĐ-SXD Sở Xây dựng Về việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng Quyết định 22/3/2016
326/TB-SXD Sở Xây dựng Công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Đợt 9)- Bổ sung Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Lộc Thành Thông báo 17/3/2016
22/QĐ-SXD Sở Xây dựng V/v Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11 tháng 12 và Quí 4 năm 2015 Quyết định 03/02/2016
188/TB-SXD Sở Xây dựng Công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Đợt 8) Thông báo 01/02/2016
80/TB-SXD Sở Xây dựng Công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Đợt 7) Thông báo 14/01/2016

 Trang đầu    1    Trang cuối