Tin nổi bật

Thông tin văn bản mới

Liên kết web

Quản lý xây dựng

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ chợ Tầm Vu - Đường tỉnh 908, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân [26/04/2018] 

Ngày 16/4/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ...

Về việc phê duyệt Dự toán dự án Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo [23/04/2018] 

Ngày 10/4/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự toán dự án ...

Các tin khác:

Tin chuyên ngành

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường liên ấp Bà Phận - Rạch Rô, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm. [26/04/2018] 

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường liên ấp ...

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường liên ấp Đại Nghĩa - Phú An, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm. [26/04/2018] 

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 719/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường liên ấp ...

Các tin khác:

Thông báo

Công bố thông tin lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội khu Tái định cư- dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2 [17/05/2018] 

Công bố thông tin lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội khu Tái định cư- dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2

Thông báo thành phần hồ sơ đăng ký chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Khu Tái định cư- dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2 [16/05/2018] 

Ngày 28/3/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã có Tờ trình số 372/TTr-SXD về việc công bố thông tin lựa chọn chủ đầu tư trên trang thông tin điện ...

Các tin khác:

Các hoạt động khác

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh và thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND, ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh [26/04/2018] 

Ngày 16/4/2018, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ ...

Thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định đề cương dự án Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Long năm 2018 [26/04/2018] 

Ngày 16/4/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định ...

Các tin khác:

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra [09/06/2015] 

Ngày 27/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [07/03/2014] 

Ông Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, ...

Các tin khác:

Cải cách hành chính

Về việc công bố và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh long [04/04/2018] 

Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc công bố ...

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (tính đến ngày 31/12/2017) [28/02/2018] 

Ngày 30/01/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm ...

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long. [30/01/2018] 

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND về ...

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. [30/01/2018] 

Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND về ...

Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh. [21/12/2017] 

Ngày 07/12/2017 ông Lữ Quang Ngời - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 2606/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm ...

Các tin khác:

Quy hoạch kiến trúc

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 (điều chỉnh cục bộ quy hoạch dự án đường tỉnh 907 đoạn qua huyện Vũng Liêm) [23/04/2018] 

Ngày 10 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch mạng lưới giao thông ...

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long [04/04/2018] 

Ngày 19/3/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục ...

Các tin khác:

Nhà ở và Thị trường bất động sản

Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. [26/04/2018] 

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg về Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính ...

Lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ [23/04/2018] 

Ngày 03 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại ...

Các tin khác:

Hình liên kết

    

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 154
Hôm nay: 1428
Trong tuần: 13206
Trong tháng: 78008
Tất cả: 11028359