Tin nổi bật

Thông tin văn bản mới

Liên kết web

Quản lý xây dựng

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống vỉa hè, cống thoát nước đường Nguyễn Văn Thảnh, thị xã Bình Minh (đoạn từ cầu Cái Vồn Lớn đến đường Phan Văn Quân) [14/01/2019] 

Ngày 10/01/2019, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND về việc Điều chỉnhchủ trương đầu tư dự ...

Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thảnh A, huyện Bình Tân [10/01/2019] 

Ngày 04/01/2019, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND Phê duyệt Thiết kế và ...

Các tin khác:

Thông báo

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng [18/01/2019] 

Ngày 17/01/2019, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Thông báo số 133/TB-SXD thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩn, hàng hóa vật liệu ...

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 [14/01/2019] 

Ngày 10/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo số 04/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, nội dung ...

Các tin khác:

Các hoạt động khác

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. [10/01/2019] 

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa ...

Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ [10/01/2019] 

Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, với các nội dung sau:

Các tin khác:

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra [09/06/2015] 

Ngày 27/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [07/03/2014] 

Ông Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, ...

Các tin khác:

Nhà ở và Thị trường bất động sản

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư [10/01/2019] 

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư,

Định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ: Quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và dịch vụ: Bảo trì, phá dở, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. [10/01/2019] 

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2877/QĐ-UBND, phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp ...

Các tin khác:

Tin chuyên ngành

Hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng [14/01/2019] 

Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn số 3314/BXD-VLXD hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên ...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của ngành Xây dựng [14/01/2019] 

Sáng ngày 11/01/2019, tại hội trường Sở Xây dựng Vĩnh Long đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của ...

Các tin khác:

Cải cách hành chính

Bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND, ngày 20/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. [10/01/2019] 

Ngày 04/01/2019, Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND, ngày 20 tháng ...

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Vĩnh Long [02/01/2019] 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, của tỉnh. Trong đó, chú trọng cải ...

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. [29/08/2018] 

Ngày 08/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 985/QĐ-TTg về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số ...

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính [13/06/2018] 

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định có ...

Thay đổi thành viên của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. [06/06/2018] 

Ngày 13/4/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định số 441/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành ...

Các tin khác:

Quy hoạch kiến trúc

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long [10/01/2019] 

Ngày 08/01/2019, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ...

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ. [10/01/2019] 

Ngày 28/12/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2854/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh cục bộ phần diện ...

Các tin khác:

Hình liên kết

    

Thông tin truy cập

Đang xem: 138
Tất cả: 1269265