Tin mới đăng

Tin nổi bật

Thông tin văn bản mới

Liên kết web

Quản lý xây dựng

Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ [29/08/2018] 

Ngày 15/8/2018, Ông Trần hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1735/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình ...

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Long Hòa, xã Lộc Hòa và dự án Cầu Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ [29/08/2018] 

Ngày 08/8/2018, Ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ...

Các tin khác:

Thông báo

Lịch công tác tuần [17/10/2018] 

Thông báo lịch công tác tuần từ 15/10 đến 19/10/2018

Thông báo lịch thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10_2018 [11/10/2018] 

Sở Xây dựng Thông báo lịch thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10_2018

Các tin khác:

Các hoạt động khác

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng [29/08/2018] 

Ngày 29/6/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 05/2018/2018 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và ...

Thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long [29/08/2018] 

Ngày 15/8/2018, Ông Trần hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1732/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án ...

Các tin khác:

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra [09/06/2015] 

Ngày 27/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [07/03/2014] 

Ông Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, ...

Các tin khác:

Nhà ở và Thị trường bất động sản

Công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồ dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. [06/06/2018] 

Ngày 21/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-BXD về việc công nhận Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp có đủ ...

Về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hội viên Hội Cựu chiến binh [06/06/2018] 

Ngày 23/4/2018, Ông Lữ Quang Ngời – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 778/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ ...

Các tin khác:

Tin chuyên ngành

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8/2018 [28/09/2018] 

Ngày 7/9/2018, Liên sở Xây dựng - Tài chính ban hành công bố số 1276/CB.LS công bố giá VLXD tháng 8/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. [29/08/2018] 

Ngày 08/8, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1113/QĐ-BXD về việc ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng thực ...

Các tin khác:

Cải cách hành chính

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. [29/08/2018] 

Ngày 08/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 985/QĐ-TTg về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số ...

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính [13/06/2018] 

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định có ...

Thay đổi thành viên của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. [06/06/2018] 

Ngày 13/4/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định số 441/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành ...

Quy định mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. [06/06/2018] 

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành ...

Về việc công bố và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh long [04/04/2018] 

Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc công bố ...

Các tin khác:

Quy hoạch kiến trúc

Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 [29/08/2018] 

Ngày 01/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam ...

Lập thiết kế kiến trúc mẫu cho các khu nhà ở thuộc Dự án khu hành chính tỉnh và Dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long [29/08/2018] 

Ngày 08/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2844/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương lập thiết kế kiến trúc mẫu cho các khu nhà ở thuộc Dự ...

Các tin khác:

Hình liên kết

    

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 11
Tất cả: 47063