Tin mới đăng

Tin nổi bật

Thông tin văn bản mới

Liên kết web

Quản lý xây dựng

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trìnhTrường trung học phổ thông Phú Quới, huyện Long Hồ [25/07/2018] 

Ngày 18/7/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1519/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình ...

Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Nhà bia kỷ niệm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Vĩnh Long [25/07/2018] 

Ngày 17/7/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây ...

Các tin khác:

Thông báo

Thông báo ứng dụng chữ ký số cho văn bản điện tử (lần 2) [15/08/2018] 

Sở Xây dựng thông báo về việc ứng dụng chữ ký số trong việc gửi văn bản điện tử (lần 2)

Lịch công tác tuần [14/08/2018] 

TB lịch công tác tuần từ 13/8 đến 17/8/2018

Các tin khác:
 Lịch công tác [07/08/2018] 

Các hoạt động khác

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [25/07/2018] 

Ngày 06/7/2018, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết số 124/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí ...

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long [25/07/2018] 

Ngày 06/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-HĐND về việc Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định phân cấp quản ...

Các tin khác:

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra [09/06/2015] 

Ngày 27/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [07/03/2014] 

Ông Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, ...

Các tin khác:

Nhà ở và Thị trường bất động sản

Công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồ dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. [06/06/2018] 

Ngày 21/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-BXD về việc công nhận Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp có đủ ...

Về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hội viên Hội Cựu chiến binh [06/06/2018] 

Ngày 23/4/2018, Ông Lữ Quang Ngời – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 778/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ ...

Các tin khác:

Tin chuyên ngành

Bổ sung hạng mục và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa khu vực Hòa Phú. [25/07/2018] 

Ngày 18/7/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 2575/UBND-KTN về việc chấp thuận bổ sung hạng mục lắp đặt ...

Mở rộng Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long, tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình [25/07/2018] 

Ngày 18/7/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 2583/UBND-KTN Chấp thuận chủ trương điều chỉnh vị trí để quy ...

Các tin khác:

Cải cách hành chính

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính [13/06/2018] 

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định có ...

Thay đổi thành viên của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. [06/06/2018] 

Ngày 13/4/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định số 441/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành ...

Quy định mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. [06/06/2018] 

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành ...

Về việc công bố và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh long [04/04/2018] 

Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc công bố ...

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (tính đến ngày 31/12/2017) [28/02/2018] 

Ngày 30/01/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm ...

Các tin khác:

Quy hoạch kiến trúc

Chủ trương lập Chương trình phát triển đô thị thị xã Bình Minh đến năm 2030 và lập Đề án phân loại đô thị thị xã Bình Minh là đô thị loại III. [25/07/2018] 

Ngày 19/7/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 2592/UBND-KTN về việc chấp thuận chủ trương lập Chương trình phát ...

Chủ trương lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Vĩnh Long đến năm 2030 và lập Đề án phân loại đô thị thành phố Vĩnh Long là đô thị loại II. [25/07/2018] 

Ngày 19/7/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 2591/UBND-KTN về việc chấp thuận chủ trương lập Chương trình phát ...

Các tin khác:

Hình liên kết

    

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 10
Tất cả: 15793