Liên kết web

Tin nổi bật

Quản lý xây dựng

Đính chính Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Thành Phước, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh [30/01/2018] 

Ngày 24/01/2018, Ông Lữ Quang Ngời – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 163/QĐ-UBND Đính chính Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của Chủ ...

Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị. [30/01/2018] 

Ngày 30/11/2017 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát ...

Các tin khác:

Tin chuyên ngành

Công bố khu vực sạt lở nguy hiểm khẩn cấp tại phường 1, thành phố Vĩnh Long [30/01/2018] 

Ngày 19/01/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc công bố khu vực sạt lở nguy hiểm ...

Về việc bố trí trụ sở làm việc cũ của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ số 62 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Vĩnh Long cho Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường quản lý, sử dụng [30/01/2018] 

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc ...

Các tin khác:

Thông báo

Thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng [19/01/2018] 

Ngày 18/01/2017, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã ban hành thông báo số 93/TB-SXD tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng [19/01/2018] 

Ngày 05/01/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Thông báo số 19/TB-SXD Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa ...

Các tin khác:

Các hoạt động khác

Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. [30/01/2018] 

Ngày 19/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, cụ thể như sau:

Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. [30/01/2018] 

Ngày 26/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh ...

Các tin khác:

Cải cách hành chính

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long. [30/01/2018] 

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND về ...

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. [30/01/2018] 

Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND về ...

Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh. [21/12/2017] 

Ngày 07/12/2017 ông Lữ Quang Ngời - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 2606/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm ...

Ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện chế độ phụ cấp và đồng phục cho người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. [15/12/2017] 

Ngày 20/11/2017 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4672/UBND-TH giải quyết đề xuất, kiến nghị của Sở Nội vụ về việc thống nhất tổ chức làm việc buổi ...

Quy chế phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh. [15/12/2017] 

Ngày 23/11/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với ...

Các tin khác:

Quy hoạch kiến trúc

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. [30/01/2018] 

Ngày 26/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 173/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm ...

Về việc chọn phương án thiết kế kiến trúc hạng mục hàng rào thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. [30/01/2018] 

Ngày 26/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 329/UBND-KTN về việc phương án thiết kế kiến trúc hạng mục hàng rào thuộc Dự án Cải tạo, ...

Các tin khác:

Nhà ở và Thị trường bất động sản

Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh. [16/01/2018] 

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định số 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quyết định số ...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà ở và công sở. [16/01/2018] 

Ngày 27/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, ...

Các tin khác:

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra [09/06/2015] 

Ngày 27/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [07/03/2014] 

Ông Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, ...

Các tin khác:

Thông tin văn bản mới

Hình liên kết

    

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 75
Hôm nay: 204
Trong tuần: 2731
Trong tháng: 54576
Tất cả: 10784689