Tin nổi bật

Thông tin văn bản mới

Liên kết web

Quản lý xây dựng

Về việc bổ sung Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng thị xã Bình Minh [15/03/2019] 

Ngày 14/3/2019, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 578/QĐ-UBND về việc bổ sung Thiết kế và Dự ...

Về việc bổ sung Dự toán xây dựng công trình Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long [15/03/2019] 

Ngày 14/3/2019, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND về việc bổ sung Dự toán xây dựng ...

Các tin khác:

Thông báo

Hủy bỏ công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú An Vĩnh Long [06/03/2019] 

Ngày 27/2/2019, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành thông báo số 257/TB-SXD về việc hủy bỏ công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng ...

Thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 /2019 [01/03/2019] 

Ngày 25/02/2019, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã có thông báo số 250/TB-SXD thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2/2019

Các tin khác:

Các hoạt động khác

Chỉ thị thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. [15/03/2019] 

Trong thực tế hiện nay, tình hình quản lý, sử dụng văn bản điện tử, đặc biệt là việc thực hiện ứng dụng quản lý văn bản điện tử trong ...

Ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 [15/03/2019] 

Ngày 05/3/2019, Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020 đã ký ban hành Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ban hành kế hoạch ...

Các tin khác:

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra [09/06/2015] 

Ngày 27/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [07/03/2014] 

Ông Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, ...

Các tin khác:

Nhà ở và Thị trường bất động sản

Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (giao đất) có thu tiền sử dụng đất đối với 03 thửa đất, tọa lạc tại ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long [15/03/2019] 

Ngày 14/3/2019, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để đấu ...

Về việc nộp tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% tại dự án Khu nhà ở bạch Đàn (khu A) – thành phố Vĩnh Long. [15/03/2019] 

Ngày 13/3/2019, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành công văn số 808/UBND-KTN về việc chấp thuận cho Công ty cổ ...

Các tin khác:

Tin chuyên ngành

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Long Mỹ thuộc huyện Long Hồ và huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. [15/03/2019] 

Ngày 13/3/2019, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư ...

Về việc giao UBND huyện Long Hồ làm chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB đối với Dự án QL.57 đoạn qua huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long [15/03/2019] 

Ngày 07/3/2019, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành công văn số 764/UBND-KTN về việc Chấp thuận giao UBND huyện Long ...

Các tin khác:

Cải cách hành chính

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long [05/03/2019] 

Ngày 28/02/2019, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 478/QĐ-UBND về việc Công bố thủ ...

Bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND, ngày 20/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. [10/01/2019] 

Ngày 04/01/2019, Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND, ngày 20 tháng ...

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Vĩnh Long [02/01/2019] 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, của tỉnh. Trong đó, chú trọng cải ...

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. [29/08/2018] 

Ngày 08/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 985/QĐ-TTg về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số ...

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính [13/06/2018] 

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định có ...

Các tin khác:

Quy hoạch kiến trúc

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí và du lịch Cồn Chim [12/03/2019] 

Ngày 06/3/2019, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch ...

Tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt [12/03/2019] 

Ngày 01/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc Tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị ...

Các tin khác:

Hình liên kết

    

Thông tin truy cập

Đang xem: 8
Tất cả: 1289616