Tin nổi bật

Thông tin văn bản mới

Liên kết web

Quản lý xây dựng

Điều chỉnh, bổ sung Dự toán xây dựng công trìnhTrường Trung học phổ thông Đông Thành, thị xã Bình Minh [22/02/2019] 

Ngày 20/02/2019, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung Dự toán ...

Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trìnhNâng cấp, mở rộng trại giống thủy sản tỉnh Vĩnh Long, Hạng mục Tường rào, sửa chữa hạ tầng bể và cấp nước của nhà sản xuất giống, nhà bảo vệ [22/02/2019] 

Ngày 15/2/2019, ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 388/QĐ-UBND Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công ...

Các tin khác:

Thông báo

Công bố hợp quy sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB 40 và PCB 50. [22/02/2019] 

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Chi nhánh Công ty TNHH ...

Thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 3, xã Hòa Phú, Long Hồ. [22/02/2019] 

Ngày 16/01/2019, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Văn bản số 127/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư ...

Các tin khác:

Các hoạt động khác

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ hoặc một phần [22/02/2019] 

Ngày 15/2/2019, Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 390/QĐ-UBND Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình tàu điện ngầm. [22/02/2019] 

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình tàu điện ngầm. Quy ...

Các tin khác:

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra [09/06/2015] 

Ngày 27/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [07/03/2014] 

Ông Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, ...

Các tin khác:

Nhà ở và Thị trường bất động sản

Về việc thu hồi căn hộ số K12 (lầu 1) tại chung cư 04 tầng thuộc khóm 5, phường 8, thành phố Vĩnh Long. [14/02/2019] 

Ngày 28/01/2019, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc Thu hồi căn hộ số K12 ...

Về việc cho thuê mua căn hộ K13 (tầng trệt) tại chung cư 04 tầng thuộc khóm 5, phường 8, thành phố Vĩnh Long. [14/02/2019] 

Ngày 28/01/2019, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 271/QĐ-UBND về việc Cho Ông Lê Thanh Văn, công ...

Các tin khác:

Tin chuyên ngành

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch Xây dựng tỉnh Vĩnh Long [22/02/2019] 

Ngày 20/02/2019, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 411/QĐ-UBND về việc Thay đổi thành viên Hội đồng ...

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Long [22/02/2019] 

Ngày 19/02/2019, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 402/QĐ-UBND về việcThay đổi ủy viên Ban Chỉ đạo ...

Các tin khác:

Cải cách hành chính

Bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND, ngày 20/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. [10/01/2019] 

Ngày 04/01/2019, Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND, ngày 20 tháng ...

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Vĩnh Long [02/01/2019] 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, của tỉnh. Trong đó, chú trọng cải ...

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. [29/08/2018] 

Ngày 08/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 985/QĐ-TTg về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số ...

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính [13/06/2018] 

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định có ...

Thay đổi thành viên của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. [06/06/2018] 

Ngày 13/4/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định số 441/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành ...

Các tin khác:

Quy hoạch kiến trúc

Điều chỉnh thời gian thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035 tầm nhìn 2050 [14/02/2019] 

Ngày 15/01/2019, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành công văn số 167/UBND-KTN về việc Chấp thuận chủ trương điều ...

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu tái định cư khu công nghiệp Hòa Phú, từ chức năng đất công viên cây xanh, ki ốt, dịch vụ bãi đổ xe sang chức năng xây dựng trạm dừng chân, kết hợp dịch vụ, trưng bày hàng hóa [14/02/2019] 

Ngày 11/01/2019, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành công văn số 124/UBND-KTN về việc Chấp thuận chủ trương điều ...

Các tin khác:

Hình liên kết

    

Thông tin truy cập

Đang xem: 14
Tất cả: 1286795