Liên hệ

SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG
Địa chỉ: Số 80, đường Trần Phú, Phường 4, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703.822145