Ban giám đốc

Họ và tên: Đoàn Thanh Bình

Sinh năm: 26/12/1962

Quê quán: Long Mỹ - Mang Thít - Vĩnh Long

Nơi ở hiện nay: Số 75/50 đường Trần Phú - Phường 4 – TPVL

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng: 27/10/1996

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Sở Xây dựng

Họ và tên: Trần Hoài Hiệp

Sinh năm: 15/8/1963

Quê quán: Song Phú - Tam Bình - Vĩnh Long

Nơi ở hiện nay: 82A Đinh Tiên Hoàng, P8, TPVL

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng: 08/5/2000

Chức vụ Đảng: Bí Đảng ủy Sở Xây dựng

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc sở Xây Dựng

Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến

Sinh năm: 20/12/1980

Quê quán: Thuận Thới - Trà Ôn - Vĩnh Long

Nơi ở hiện nay: 159B, Phạm Hùng, P9, TPVL

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Xây dựng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào đảng: 30/7/2007

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc sở Xây Dựng

Họ tên:  Nguyễn Quốc Duy

Ngày sinh: 02/04/1978

Quê quán:  Hòa Hiệp – Tam Bình – Vĩnh Long

Nơi ở hiện nay:  số 16D - đường 3/2 - Phường 1 - TPVL

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Kiến trúc sư

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng:  01/12/2008

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Sở Xây dựng