Đơn vị trực thuộc

TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH VĨNH LONG

 Địa chỉ: 39 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long.

 Mã số thuế: 1500240227

 Ngày hoạt động: 27/07/1996

 Giấy phép kinh doanh: 1695/QĐ-UBT

 Lĩnh vực: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc.

TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG

 Địa chỉ: Số 46 đường 1/5 Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long.

 Mã số thuế: 1500235876-001

 Ngày hoạt động: 16/04/2004

 Giấy phép kinh doanh: 1902/QĐ-UBND

 Lĩnh vực: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp.

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG

 Địa chỉ: 80 Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long.

 Mã số thuế: 1500320666

 Ngày hoạt động: 02/12/1999

 Giấy phép kinh doanh: 1945.1999/QĐ.U

 Lĩnh vực: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc.