Đảng bộ sở

Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Quyết định Chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 11 đồng chí:

 
1. Đồng chí Trần Hoài Hiệp   Bí thư
2. Đồng chí Bùi Thị Nguyệt Linh  Phó Bí thư
3. Đồng chí Phạm Thanh Tùng    Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đồng chí Đoàn Thanh Bình Đảng ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Thành Gẫm Đảng ủy viên
6. Đồng chí Võ Trung Hiếu Đảng ủy viên
7. Đồng chí Quách Thành Khiêm Đảng ủy viên
8. Đồng chí Phạm Thị Tâm Đảng ủy viên
9. Đồng chí Nguyễn Hữu Thạnh    Đảng ủy viên
10. Đồng chí Phước Văn Trung  Đảng ủy viên
11. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn  Đảng ủy viên