Liên kết web

Hình liên kết

    

Danh bạ công chức

Ban Lãnh đạo sở

 

Đoàn Thanh Bình

Giám đốc

02703 822 145

dtbinh.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Trần Hoài Hiệp

Phó Giám đốc

02703 822 145

thhiep.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Huỳnh Hữu Đức

Phó Giám đốc

02703 822 145

hhduc.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Nguyễn Quốc Duy

Phó Giám đốc

02703 822 145

nqduy.sxd@vinhlong.gov.vn

Văn phòng Sở

 

Phạm Thanh Tùng

Chánh văn phòng

02703 822 145

pttung.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Phạm Thị Tâm

Phó Chánh văn phòng

02703 852 038

pttam.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Nguyễn Tấn Tường

Nguyễn Thị Kim Thoa

Phó Chánh Văn phòng

Kế toán

02703 822 145

02703 822 145

nttuong.sxd@vinhlong.gov.vn

nkthoa.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Lê Hồng Ngân

Tiếp nhận hồ sơ/ trả hồ sơ

02703 852 038

lhngan.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Hoàng Thị Hồng Vân

Thủ quỹ

02703 822 145

hthvan.sxd@vinhlong.gov.vn

Thanh tra sở

 

Nguyễn Anh Tuấn

Chánh thanh tra

02703 823 377

natuan.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Trần Thanh Phong

Phó Chánh TT

02703 823 377

ttphong.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Võ Hữu Hoàng

Phó Chánh TT

02703 823 377

vhhoang.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Nguyễn Đăng Khoa

Phó Chánh TT

02703 823 377

ndkhoa.sxd@vinhlong.gov.vn

Phòng Quy hoạch Kiến trúc

 

Nguyễn Văn Tiến

Trưởng phòng

02703 825 945

nvtien.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Đỗ Công Danh

P. Trưởng phòng

02703 825 945

dcdanh.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thùy Trang

phó Trưởng phòng

02703 825 945

ntttrang.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Huỳnh Thiên Hồng Hậu

Chuyên viên

02703 825 945

hthhau.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Lê Thị Thu Hà

Chuyên viên

02703 825 945

lttha.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Mai Minh Nguyệt

Chuyên viên

02703 825 945

mmnguyet.sxd@vinhlong.gov.vn

Phòng Quản lý xây dựng

 

Nguyễn Văn Châu

Trưởng phòng

02703 827 563

nvchau.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Bùi Thị Nguyệt Linh

Phó Trưởng phòng

02703 827 563

btnlinh.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng

02703 827 563

natuan.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Nguyễn Quang Hiếu

Chuyên viên

02703 827 563

nqhieu.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Lê Thị Lệ Nga

Chuyên viên

02703 827 563

ltlnga.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Lê Minh Thảo

Chuyên viên

02703 827 563

lmthao.sxd@vinhlong.gov.vn

Chi cục Giám định xây dựng

 

Huỳnh Văn Đắc

Chi cục Trưởng

02703 830 397

hvdac.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Nguyễn Thành Gẫm 

Chi cục Phó

02703 830 397

ntgam.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Roãn Ngọc Anh Thắng

Chuyên viên

02703 830 397

rnathang.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Trần Minh Thuận

Chuyên viên

02703 830 397

tmthuan.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Nguyễn Minh Thông

Chuyên viên

02703 830 397

nmthong.sxd@vinhlong.gov.vn

Phòng Kinh tế - Vật liệu xây dựng

 

Trần Hoàng Dũng

Trưởng phòng

02703 825 946

thdung.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Nguyễn Lâm Duy Linh

Phó Trưởng phỏng

02703 825 946

nldlinh.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Võ Nguyễn Hải Yến

Chuyên viên

02703 825 946

vnhyen.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Phạm Trung Nam

Chuyên viên

02703 825 946

ptnam.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Phùng Thị Hồng Thắm

Chuyên viên

02703 825 946

pththam.sxd@vinhlong.gov.vn

Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

 

Nguyễn Hữu Thạnh

Trưởng phòng

02703 853 755

nhthanh.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Lê Thị Băng Châu

Phó Trưởng phòng

02703 853 755

ltbchau.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Ngô Tấn Quốc Hùng

Phó Trưởng phòng

02703 853 755

ntqhung.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Dương Quốc Tuấn

Chuyên viên

02703 853 755

dqtuan.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Nguyễn Duy Hiền

Chuyên viên

02703 853 755

ndhien.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Nguyễn Thiện Đăng Khoa

chuyên viên

02703 853 755

ntdkhoa.sxd@vinhlong.gov.vn

Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở

 

Quách Thành Khiêm

Giám đốc

02703 825 162

qtkhiem.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Trần Ngọc Nhân

Phó Giám đốc

02703 878 418

tnnhan.sxd@vinhlong.gov.vn

Trung tâm Quy hoạch xây dựng Vĩnh Long

 

Phan Trí Dũng

Giám đốc

02703 834971

ptdung.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Phạm Hoàng Hải

Phó Giám đốc

02703 834971

phhai.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Trần Quốc Thịnh

Phó Giám đốc

02703 834971

 

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng

 

Nguyễn Thành Gẫm 

Kiêm Giám đốc trung tâm

02703 830 411

ntgam.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Trần Thanh Liêm

Phó Giám đốc

02703 830 411

ttliem.sxd@vinhlong.gov.vn

 

Phước Văn Trung

Phó Giám đốc

02703 830 411

pvtrung.sxd@vinhlong.gov.vn