Liên kết web

Hình liên kết

    

Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu Xây dựng tháng 10/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [19/11/2018] 

Ngày 14/11/2018, Liên sở Xây dựng - Tài chính đã ban hành công bố số 1688/CB.LS công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh ...

Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [22/10/2018] 

Ngày05/10/2018, Liên sở Xây dựng - Tài chính đã ban hành công bố số 1458/CB.LS Công bố giá VLXD tháng 7/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 8/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [22/10/2018] 

Ngày 7/9/2018, Liên sở Xây dựng - Tài chính đã ban hành công bố số 1276/CB.LS Công bố giá VLXD tháng 7/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7/2018 [29/08/2018] 

Ngày 6/8/2018, Liên sở Xây dựng - Tài chính đã ban hành công bố số 1125/CB.LS Công bố giá VLXD tháng 7/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Đính chính công bố Giá VLXD tháng tháng 4 và tháng 5/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [24/07/2018] 

Ngày 20/7/2018, Liên sở Xây dựng - Tài chính đã có công văn số 1022/CB.LS đính chính công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 và tháng 5/2018 trên ...

Công bố giá VLXD tháng 6/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [20/07/2018] 

Ngày 6/7/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã ban hành công bố số 934/CB.LS Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tháng 6/2018

Công bố giá Vật liệu Xây dựng tháng 5/2018 [20/06/2018] 

Ngày 004/6/2018, Liên sở Xây dựng - Tài chính đã ban hành Công bố số 689/CB.LS Công bố già VLXD tháng 5/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Các tin khác: