Liên kết web

Hình liên kết

    

Ban Giám đốc

                       Ông

 Đoàn Thanh Bình

Tóm tắt sơ yếu lý lịch

Họ và tên:

Đoàn Thanh Bình

Sinh năm:

26/12/1962

Quê quán:

Long Mỹ - Mang Thít - Vĩnh Long  

Nơi ở hiện nay:   Số 75/50 đường Trần Phú - Phường 4 – TPVL

Dân tộc:

   Kinh

 

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

 Lý luận chính trị: Cao cấp

 Ngày vào Đảng: 27/10/1996

 Chức vụ Đảng: Đảng viên

 Chức vụ hiện nay: Giám đốc Sở Xây dựng.

                       Ông

 Trần Hoài Hiệp

Tóm tắt sơ yếu lý lịch

Họ và tên:

Trần Hoài Hiệp

Sinh năm:

15/8/1963

Quê quán:

Song Phú - Tam Bình - Vĩnh Long

Nơi ở hiện nay:   82A Đinh Tiên Hoàng, P8, TPVL

Dân tộc:

   Kinh

 

 Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

 Lý luận chính trị: Cao cấp

 Ngày vào Đảng: 08/5/2000

 Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ.

 Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc sở Xây Dựng.

                     Ông

 Huỳnh Hữu Đức

Tóm tắt sơ yếu lý lịch

Họ và tên:

Huỳnh Hữu Đức

Sinh năm:

04/04/1959

Quê quán:

Mỹ Phước - Mang Thít - Vĩnh Long.

Nơi ở hiện nay:   Ấp Mỹ Phú - Mỹ Phước - Mang Thít -VL

Dân tộc:

   Kinh

 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính 

 Lý luận chính trị: Cao cấp

 Ngày vảo Đảng: 16/6/1986

 Chức Vụ Đảng: Bí Thư Đảng uỷ

 Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc sở Xây Dựng.

                       Ông

 Nguyễn Quốc Duy

Tóm tắt sơ yếu lý lịch

Họ và tên:

Nguyễn Quốc Duy

Sinh năm:

02/04/1978

Quê quán:

Hòa Hiệp - Tam Bình - Vĩnh Long 

Nơi ở hiện nay:   Số 16D, đường 3/2 - Phường 1 – TPVL

Dân tộc:

   Kinh

 

 

Trình độ chuyên môn: Th.sĩ Kiến trúc sư 

 Lý luận chính trị: Cao cấp

 Ngày vào Đảng: 01/12/2009

 Chức vụ Đảng: Đảng viên

 Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc sở Xây dựng