Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Long họp mặt kỷ niệm Ngày kiến trúc Việt Nam và  75 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam (27/4/1948 - 27/4/2023)

Chiều ngày 26/4, Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày kiến trúc Việt Nam và 75 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam (27/4/1948 - 27/4/2023). Tham dự họp mặt có ông Đoàn Thanh Bình - Giám đốc Sở Xây dựng cùng Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Vĩnh Long, các Phó Chủ tịch hội và các hội viên.

Về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035

Ngày 30/9/2022, UBND tỉnh đã có công văn số 5710/UBND-KTNV về việc chủ trương lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035 và Sở Xây dựng được ủy quyền là cơ quan tổ chức lập quy hoạch. Đây là điều chỉnh cục bộ quy hoạch nên không làm thay đổi tính chất, ranh giới, quy mô, định hướng phát triển chung của đô thị theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035 đã được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt tại Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 13/01/2020.

Công bố phê duyệt điều chỉnh cục bộ hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phước Thọ, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phước Thọ, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 06/02/2020, với diện tích khoảng 11,53ha. Ngày 01/6/2022, Ông Nguyễn Văn Liệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 1081/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ hoạch chi tiết nêu trên nhằm bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội theo đúng quy định, nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết cụ thể như sau:

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí và du lịch Cồn Chim

Ngày 13/5/2022, Ông Lữ Quang Ngời – Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 926/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí và du lịch Cồn Chim.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Ngày 15 tháng 02 năm 2022, tại Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long. UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh về việc điều động ông Nguyễn Quốc Duy Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, đến nhận công tác tại Sở Xây dựng, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị nông nghiệp sinh thái Khu đô thị nông nghiệp sinh thái An Bình, huyện Long Hồ.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng được giao làm cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị nông nghiệp sinh thái Khu đô thị nông nghiệp sinh thái An Bình, huyện Long Hồ. Sở Xây dựng đã cùng với đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch, lên ý tưởng và lập đồ án quy hoạch. Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 13/12/2019; Ý tưởng quy hoạch đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long thông qua tại Kết luận số 287-KL/TU ngày 22/10/2021. Theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Sở Xây dựng thực hiện lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư có liên quan đối với quy hoạch nêu trên.

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí và du lịch Cồn Chim.

Việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí và du lịch Cồn Chim nhằm cụ thể hóa Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035 và Quy hoạch phân khu đô thị Trường An đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc kêu gọi đầu tư thực hiện dự án, khai thác hiệu quả sử dụng đất và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Trung tâm hành chính.

Việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị trung tâm hành chính nhằm cụ thể hóa Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035 và Quy hoạch phân khu phường 9, phường Trường An đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc kêu gọi đầu tư thực hiện dự án, khai thác hiệu quả sử dụng đất và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Chiều ngày 09/11/2020, tại Sở Xây dựng đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng phòng Quy hoạch – Kiến trúc – Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ.

Hội thảo phản biện xã hội thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

Ngày 17/11/2017, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo phản biện xã hội thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phần tham dự gồm các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các thành viên Hội đồng phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Tin mới cập nhật


Tin tức - Sự kiện

Thông báo

Quản lý xây dựng

Tin chuyên ngành

Nhà ở và thị trường bất động sản

Cải cách hành chính

Thông tin văn bản mới

Quy hoạch kiến trúc

Thông báo - Thư mời

<< < 1 > >> 

Văn bản mới

Ảnh hoạt động

video