Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
 Tìm kiếm
 
THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI  THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI

Công văn 1840/SXD-KTTH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015 và kế hoạch phương hướng năm 2016

(các biểu mẫu kèm theo công văn 1840/SXD-KTTH)

Công văn 1855/SXD-KTTH v/v thực hiện báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng năm 2015

(các biểu mẫu kèm theo công văn 1855/SXD-KTTH)

Công bố giá VLXD tháng 10/2015

Công văn 1722/SXD-KTTH v/v Tổng hợp báo cáo số liệu, tài liệu, điều tra khảo sát phục vụ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh VL

(Phụ lục kèm theo CV 1722)

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng năm 2015

Công bố giá VLXD tháng 9_2015

Công bố giá VLXD tháng 8_2015

Công văn 1531/BCĐ v/v báo cáo số liệu sử dụng vốn bán 30% nền sinh lợi của giai đoạn 1 để phân khai kế hoạch vốn bán 30% nền sinh lợi thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 1 của các địa phương để hoàn trả vốn ngân sách tỉnh Vĩnh Long đã tạm ứng để trả nợ vay Ngân hàng Phát triển  Việt Nam

(PL kèm theo CV 1531/BCĐ)

Thông báo 1335/TB-SXD v/v công bố bổ sung, thông tin năng lực của Trung tâm thẩm định, kiểm định công trình giao thông

Công bố chỉ số giá xây dựng quý II_2015

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015  

(Mẫu đơn tuyển VC kèm theo)

Công văn 1092/SXD Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015

Công bố giá VLXD tháng 7_2015

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (đợt 5)

Thông báo về việc Sở Xây dựng ngưng cấp chứng chỉ Định giá bất động sản

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6_2015

Thông báo tham dự giải thưởng văn học nghệ thuật của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2015 và cuộc thi tuyển chọn Kiến trúc nhà ở 2015

Công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh VL (đợt 4)

Công văn số 645/SXD-QLCLCT v/v sử dụng và thi công gạch không nung trên địa bàn tỉnh

Công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (đợt 3)

Công bố chỉ số giá quý I_2015

Công văn 404/SXD-SNV v/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố

Công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (đợt 2)

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Xây dựng  (Danh mục TTHC kèm theo)

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của Sở Xây dựng

Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Công bố chỉ số xây dựng năm 2014

Thủ tục hồ sơ Hội viên Hội Kiến trúc sư Vĩnh long: Đơn xin vào hội; Đơn xin cấp thẻ hội; Đơn sinh chuyển sinh hoạt hội.

 

 


 

THÔNG TIN LIÊN KẾT  THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

THÔNG TIN QUẢNG CÁO  THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC  THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiện tại Quy hoạch thành phố Vĩnh Long có phù hợp nhu cầu phát triển Kinh tế xã hội như hiện nay ?Gửi bình chọn  Xem kết quả
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE  TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE
Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web