Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thông báo  
06/01/2017 9:30:58 SA
Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Tuyến ống trạm cấp nước xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 24/10/2016, Sở Xây dựng Vĩnh Long ký ban hành Kết quả thẩm định số 1966/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít.

- Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

- Giải pháp thiết kế chủ yếu:

- Cải tạo hàng rào: Vệ sinh đánh nhám sạch rỉ cửa cổng, khung sắt hàng rào thép hình; sơn lại toàn bộ cửa cổng, khung sắt bằng 02 nước sơn tổng hợp; vệ sinh, đánh sạch bề mặt tường, cột hàng rào; sơn lại toàn bộ tường rào, khung hàng rào 02 nước.

- Cải tạo đài nước: Vệ sinh đánh sơn bề thân, cổ, bầu đài; sơn đài nước 03 nước.

- Trạm bơm cấp 1 + cầu thu nước thô (phần công nghệ).

- Bơm cấp 1: Thay mới 03 bơm LTTN có công suất: Q=30m3/h, H= 24m, N= 3,7kw, cung cấp nước thô cho cả 02 cụm xử lý hiện hữu; Cầu thu nước thô: Thay mới 02 ống dẫn nước thô Ф114 PVC hiện hữu thành ống Ф 220 PVC, vị trí lấy nước từ sông Cái Mới, vị trí lấy nước cách bờ 10m; thay mới hệ cọc bê tông cốt thép đỡ ống đoạn từ bờ ra nơi thu nước; thay mới các biển báo giao thông và đèn báo ban đêm.

- Cải tạo bể chứa: Vệ sinh, đánh sạch rong rêu bề mặt bản thành và bản nắp; quét lại nước xi măng 02 nước bản thành và bản nắp bể chứa; Trạm bơm cấp 2  + nhà hóa chất (phần công nghệ):  Bơm cấp 2: Thay mới 03 bơm cấp 2 loại LTTN có công suất: Q=30m3/h, H= 24m, N=3,7kw, hút nước từ bể chứa hiện hữu. Nhà hóa chất: 04 bồn nhựa 300l chứa hóa chất; vật tư thiết bị và đường ống hóa chất....

-  Loại, cấp  công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

- Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Vĩnh Long.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.  

- Địa điểm xây dựng: Ấp Chợ, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít.

- Hình thức đầu tư: Nâng cấp, mở rộng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018.

- Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nhà thầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Thiết kế Cấp thoát nước K&A.

- Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước Trung An 2, xã Trung An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định hiện hành.

Kết quả thẩm định có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

                                                                                                Nga (Nguồn 1966/SXD-QLXD)

 


Các tin đã đưa
  Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước Trung An 2, xã Trung An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.  (06/01/2017)
  Thông báo Kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng Di dời và lắp đặt lại tuyến ống chính của công trình Đường Tường Tín- Tường Hưng, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn.  (06/01/2017)
  Thông báo kết quả thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Hòa Ninh, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ.  (06/01/2017)
  Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cung cấp và xử lý nước sạch tại xã Đồng Phú, huyện Long Hồ.  (06/01/2017)
  Thông báo Kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng Tuyến ống cấp nước D63-D114 - xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.  (06/01/2017)
  Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2016  (21/12/2016)
  Thống nhất nội dung công bố thông tin lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phường 9, TPVL  (21/12/2016)
  Thông báo về việc thí điểm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  (23/09/2016)
  Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Long  (01/08/2016)
  Đổi tên dự án “xây dựng nhà ở thu nhập thấp tại khu tái định cư phường 4 – thành phố Vĩnh Long” thành dự án “xây dựng nhà ở xã hội tại khu tái định cư phường 4 – thành phố Vĩnh Long”.  (20/07/2016)
 Tìm kiếm
 
THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI  THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI

Thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mẫu biểu báo cáo theo công văn 2217/SXD-KTTH v.v báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng

Thông báo về việc thí điểm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu hồ sơ thiết kế nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer

Thông báo mở lớp bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh (Cty THHH TVXD Thanh Thiên và Cty TNHH MTV Hoàng Tùng)

Thống nhất kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phú, huyện Long Hồ

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, tháng 05, tháng 06 và quý 2_2016

Công bố giá VLXD tháng 6_2016

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 9

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 8

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 7

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 5

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 4

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 3

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 2

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh -

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng năm 2015

(PL kèm theo CV 1531/BCĐ)

Thông báo 1335/TB-SXD v/v công bố bổ sung, thông tin năng lực của Trung tâm thẩm định, kiểm định công trình giao thông

Thông báo ngưng cấp chứng chỉ định giá bất động sản

Quy hoạch VLXD tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030


 

THÔNG TIN LIÊN KẾT  THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

THÔNG TIN QUẢNG CÁO  THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC  THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiện tại Quy hoạch thành phố Vĩnh Long có phù hợp nhu cầu phát triển Kinh tế xã hội như hiện nay ?Gửi bình chọn  Xem kết quả
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE  TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE
Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web