Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
  Quy hoạch Kiến trúc  
Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Ngày 17/10/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Cụ thể như sau:

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, phim trường truyền hình kết hợp du lịch sinh thái Trường An, tại xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long.
Ngày 29/12/2016, Ông Trần Hoàng Tựu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 3175/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, phim trường truyền hình kết hợp du lịch sinh thái Trường An, tại xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch Khu trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà phố chợ Vũng Liêm
Ngày 20/7/2016, Ông Trần Hoàng Tựu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt Công văn số 2578/UBND-KTN chấp thuận chủ trương điều chỉnh mở rộng quy hoạch Khu trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà phố chợ thị trấn Vũng Liêm, tỷ lệ 1/500.

Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù
Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 12/2016/TT-BXD, Thông tư này quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Thông báo về việc tham dự giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2016
Theo thông báo số 15/TB-HKTS.VL của Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Long

Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg, quy định các tiêu chí trong đánh giá, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 – 2020:

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
Ngày 20/4/2016, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Quyết định số 902/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, với các nội dung cụ thể như sau:

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh.
Ngày 30/3/2016, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Quyết định số 690/QĐ- UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, cụ thể: Điều chỉnh khu đất quy hoạch mục đích là đất công cộng với diện tích 1.19ha sang đất ở kết hợp sản xuất kinh doanh và đồng thời xóa đoạn đường vuông góc với đường Phan Văn Năm có chiều dài 145m, rộng 15m.

Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.
Ngày 15/3/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BXD Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

Kết quả công tác xây dựng nông thôn mới năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016.
Theo Báo cáo số 02/BC-BCĐ.NTM ngày 01/3/2016 của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến hết năm 2015 như sau:

Các tin đã đưa
  Về việc điều chỉnh thời gian lập đồ án quy hoạch chung đô thị thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn.  (28/03/2016)
  Chấp thuận chủ trương lập Đề án phân loại đô thị và công nhận đô thị loại IV của Thị trấn Trà Ôn.  (28/03/2016)
  Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái Trường Huy, tại xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, tỷ lệ 1/500.  (28/03/2016)
  Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  (28/03/2016)
  Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư dịch vụ Phước Yên, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, tỷ lệ 1/500.  (28/03/2016)
  Về việc điều chỉnh thời gian lập đồ án quy hoạch chung đô thị Hựu Thành, huyện Trà Ôn; Đề án phân loại và công nhận đô thị loại V.  (28/03/2016)
  Vị trí nghĩa trang nhân dân tại xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long  (29/02/2016)
  Thay đổi thành viên Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2013 -2017.  (23/02/2016)
  Tạm dừng điều chỉnh quy hoạch chi tiết nay là quy hoạch phân khu các phường 2, 4, 8, 9 TP.Vĩnh Long.  (23/02/2016)
  Phê duyệt quy hoạch chi tiết trạm bơm điện tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020  (02/02/2016)
 Tìm kiếm
 
THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI  THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI

Thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mẫu biểu báo cáo theo công văn 2217/SXD-KTTH v.v báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng

Thông báo về việc thí điểm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu hồ sơ thiết kế nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer

Thông báo mở lớp bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh (Cty THHH TVXD Thanh Thiên và Cty TNHH MTV Hoàng Tùng)

Thống nhất kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phú, huyện Long Hồ

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, tháng 05, tháng 06 và quý 2_2016

Công bố giá VLXD tháng 6_2016

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 9

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 8

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 7

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 5

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 4

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 3

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 2

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh -

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng năm 2015

(PL kèm theo CV 1531/BCĐ)

Thông báo 1335/TB-SXD v/v công bố bổ sung, thông tin năng lực của Trung tâm thẩm định, kiểm định công trình giao thông

Thông báo ngưng cấp chứng chỉ định giá bất động sản

Quy hoạch VLXD tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030


 

THÔNG TIN LIÊN KẾT  THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

THÔNG TIN QUẢNG CÁO  THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC  THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiện tại Quy hoạch thành phố Vĩnh Long có phù hợp nhu cầu phát triển Kinh tế xã hội như hiện nay ?Gửi bình chọn  Xem kết quả
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE  TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE
Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web