Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
  Nhà ở & Thị trường Bất động sản  

Giá sàn khởi điểm để bán đấu giá 06 căn nhà vừa ở vừa kinh doanh.
Ngày 08/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1686/QĐ-UBND phê duyệt giá sàn khởi điểm để bán đấu giá 06 căn nhà vừa ở vừa kinh doanh thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội khóm 2, phường 8, thành phố Vĩnh Long. Trong đó:

Đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở xã hội, tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ.
Ngày 16/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần tư vấn thương mại, dịch vụ, địa ốc Hoàng Quân Mê Kông làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở xã hội HQC Hòa Phú, tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Với các nội dung như sau:

Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.
Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2016/NĐ-CP, Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.
Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BXD, Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung về phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở, sở hữu nhà ở, quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BXD, Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung về hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; nội dung và mẫu hợp đồng để bố trí nhà ở tái định cư theo quy định tại Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Việc đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu và quy trình kiểm định chất lượng nhà chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quy trình do Bộ Xây dựng hướng dẫn

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 20/2016/TT-BXD, Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CPngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, cụ thể:

Giá cho thuê, giá cho thuê mua, giá bán của Dự án xây dựng nhà ở xã hội khu công nghiệp Bình Minh - Khu chung cư CC1.
Ngày 23 tháng 6 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có Công văn số 2166/UBND-KTTH thống nhất giá cho thuê, giá cho thuê mua, giá bán của Dự án xây dựng nhà ở xã hội khu công nghiệp Bình Minh - Khu chung cư CC1, cụ thể như sau:

Quy định về vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội
Ngày 09 tháng 12 năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 25/2015/TT-NHNN, hướng dẫn về việc cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội đối với các tổ chức tín dụng được chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Thông tư quy định về: Đối tượng áp dụng, Nguyên tắc cho vay, Đối tượng được vay vốn, Điều kiện cho vay, Mức cho vay, Thời hạn cho vay, Đồng tiền cho vay, Lãi suất cho vay, Quy trình, thủ tục cho vay vốn, Trách nhiệm của khách hàng, Trách nhiệm của tổ chức tín dụng được chỉ định, Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Tình hình giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP trên địa bàn Tỉnh.
Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2016 tình hình giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

Các tin đã đưa
  Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.  (28/03/2016)
  Thành lập Ban quản lý Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã, ấp đặc biệt khó khăn (giai đoạn 2016 -2020) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  (29/02/2016)
  Chuyển mụch đích sử dụng hai lô đất, khu phố chợ Thanh Đức của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình.  (29/02/2016)
  Tình hình giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP trên địa bàn Tỉnh.  (23/02/2016)
  Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.  (23/02/2016)
  Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.  (23/02/2016)
  Phát triển nhà ở cho người lao động phục vụ các khu công nghiệp  (19/01/2016)
  Tình hình giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP trên địa bàn Tỉnh.  (06/01/2016)
  Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng và lệ phí cấp biển số nhà.  (05/01/2016)
  Điều chỉnh tên dự án Khu dân cư tái định cư và nhà ở cán bộ, công chức khóm 3, phường 9, TP.Vĩnh Long.  (14/12/2015)
 Tìm kiếm
 
THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI  THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI

Thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mẫu biểu báo cáo theo công văn 2217/SXD-KTTH v.v báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng

Thông báo về việc thí điểm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu hồ sơ thiết kế nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer

Thông báo mở lớp bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh (Cty THHH TVXD Thanh Thiên và Cty TNHH MTV Hoàng Tùng)

Thống nhất kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phú, huyện Long Hồ

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, tháng 05, tháng 06 và quý 2_2016

Công bố giá VLXD tháng 6_2016

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 9

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 8

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 7

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 5

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 4

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 3

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 2

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh -

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng năm 2015

(PL kèm theo CV 1531/BCĐ)

Thông báo 1335/TB-SXD v/v công bố bổ sung, thông tin năng lực của Trung tâm thẩm định, kiểm định công trình giao thông

Thông báo ngưng cấp chứng chỉ định giá bất động sản

Quy hoạch VLXD tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030


 

THÔNG TIN LIÊN KẾT  THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

THÔNG TIN QUẢNG CÁO  THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC  THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiện tại Quy hoạch thành phố Vĩnh Long có phù hợp nhu cầu phát triển Kinh tế xã hội như hiện nay ?Gửi bình chọn  Xem kết quả
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE  TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE
Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web